contacto index

INSCRIPCIONS I QUOTES

INSCRIPCIÓ
Per inscriure's per favor visiti'ns al Club i demanin la fulla d'inscripció.
QUOTA D'INSCRIPCIÓ
(aportació única)
1 QUOTES PERIÒDIQUES
(pagament per semestres)

Soci de Número:
Soci Aspirant:
Soci Beneficiari:
(es paga en el moment
d'inscripció en efectiu - Gràcies)

98,00’-€
exent
exent


Soci de Número:
Soci Aspirant:
Soci Beneficiari:

49.00’-€
10.00’-€
exent
2

MODALITATS DE JUGADOR

Soci/a de Número
Persona major d’edat que está al corrent de pagament de les quotes periòdiques.

Soci/a Aspirante
Fill/a inscrit d’un soci/a de número d’edat compresa entre 12 i 18 anys.

Soci/a Beneficiàri/a
Fill/a inscrit d’un soci/a de número d’edat compresa entre 0 i 11 anys.


El Club de Tennis Ribes està obert a tot el públic.
Per més informació visiti'ns al club o bé truqui'ns al Tel. 93 896 28 70

 

C/ Arces 5. Urb. Can Macià - Los Viñedos, 08810 Sant Pere de Ribes (Sitges, Barcelona) / Tel. (+34) 93 896 28 70 / info@clubtennisribes.com